Vær smart å effektivisere bedriftens hverdag! Overlat rutinemessige kontroller og vedlikeholdsarbeid til oss. Vi tar fullt ansvar for vedlikeholdet, og frigjør deg dermed for unødig tid og bekymringer. Vi kan tilby tjenester som bygningsmessig vedlikehold (for eksempel maling, snekring og renhold),, spyling/feiing, løvraking, plenklipping og enkel beplantning. Vi tilbyr vaktmestertjenester til private og bedrifter – og vi kan også avlaste den faste vaktmesteren ved ferie eller sykdom.